WP-Cron Control

This plugin allows you to take control over the execution of cron jobs.


Thorsten Ott, Erick Hitter, Automattic 2.000+ instalazio aktibo Proba 4.8.24 WordPress bertsioarekin egin da 7 urte egun eguneratuta

Cron Jobs

Manage easily your wordpress cron jobs.


Ariel 1.000+ instalazio aktibo Proba 5.9.9 WordPress bertsioarekin egin da 2 urte egun eguneratuta

DX-auto-publish

Automatic batch timing post. 自动批量定时发布文章。


大侠wp 600+ instalazio aktibo Proba 3.5.2 WordPress bertsioarekin egin da 11 urte egun eguneratuta

WP-Auto-Publish

Automatic batch timing post. 灵活设定自动批量定时发布文章。


flashcol 100+ instalazio aktibo Proba 4.9.25 WordPress bertsioarekin egin da 6 urte egun eguneratuta

WP Cron per Action

Ensures that wp-cron.php is loaded per executing action to avoid exceeding the PHP's maximum execution…


Michael Uno (miunosoft) 10+ instalazio aktibo Proba 4.6.28 WordPress bertsioarekin egin da 7 urte egun eguneratuta