WP-Cron Control

This plugin allows you to take control over the execution of cron jobs.


Thorsten Ott, Erick Hitter, Automattic 3.000+ instalazio aktibo Proba 4.8.22 WordPress bertsioarekin egin da 6 urte egun eguneratuta

Cron Jobs

Manage easily your wordpress cron jobs.


Ariel 2.000+ instalazio aktibo Proba 5.9.7 WordPress bertsioarekin egin da urte 1 egun eguneratuta

DX-auto-publish

Automatic batch timing post. 自动批量定时发布文章。


大侠wp 800+ instalazio aktibo Proba 3.5.2 WordPress bertsioarekin egin da 11 urte egun eguneratuta

WP-Auto-Publish

Automatic batch timing post. 灵活设定自动批量定时发布文章。


flashcol 100+ instalazio aktibo Proba 4.9.23 WordPress bertsioarekin egin da 5 urte egun eguneratuta

WP Cron per Action

Ensures that wp-cron.php is loaded per executing action to avoid exceeding the PHP's maximum execution…


Michael Uno (miunosoft) 10+ instalazio aktibo Proba 4.6.26 WordPress bertsioarekin egin da 7 urte egun eguneratuta